FNs bærekraftsmål om Innovasjon og infrastruktur (9) og å stoppe klimaendringene (13)

Hvor og når
Fra
tirsdag 21. mai 2019 08:30
Til
tirsdag 21. mai 2019 09:40
Sted
Felix Konferansesenter
Arrangør
NFF
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Priser
Medlem: 400,-
Ikke medlem: 850,-
Studentmedlem: Gratis
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Infrastrukturinvesteringer skal bidra til et miljøvennlig, bærekraftig og et effektivt samfunn. Investering i infrastruktur er også en viktig bidragsyter til å nå FNs bærekraftsmål, blant annet å stoppe klimaendringer. Dette bærekraftsmålet har den siste tiden fått stor oppmerksomhet på grunn av global oppvarming og dets konsekvenser for verdens-økonomien. Innen transportinfrastruktur er flyplasser helt sentrale. Hvordan arbeides det på en storflyplass med å stoppe klimaendringer?

Frokostmøtet vil belyse FNs bærekraftsmål generelt og å stoppe klimaendringer spesielt.

0800    Registrering og frokost
0830    Velkommen
v/Jens-Morten Wembstad, AFA, leder NFFs Komité for infrastrukturinvesteringer

0835    FNs bærekraftsmål: Hva skal til for å stoppe klimaendringer?
v/ Joachim Nahem, Partner The Governance Group

0850    Hvordan arbeider OSL for å redusere klimaendringer?
v/ Tom Erling Moen, miljøsjef OSL

0930    Spørsmålsrunde og avslutning