Historisk avkastning i kapitalmarkedene; fremvoksende markeder, ikke-noterte selskaper samt effekter av diversifisering

Hvor og når
Fra
torsdag 23. mai 2019 11:30
Til
torsdag 23. mai 2019 12:40
Sted
Thon Conference Universitetsgaten
Arrangør
NFF
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Priser
Medlem: 400,-
Ikke medlem: 850,-
Studentmedlem: 4,-
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Espen Henriksen går først gjennom noen rammeverk for å sammenlikne avkastning på noterte og unoterte papirer, deretter benytter han disse rammeverkene for å se på i hvilken grad global diversifisering bidrar på kort og lang sikt.

Elroy Dimson vil legge frem de siste tallene fra sine studier av avkastning fra 1900 og frem til i dag, denne gangen med fokus på fremvoksende markeder.


“Noen rammeverk for å analysere avkastning og diversifisering i fremvoksende markeder”
v/ Espen Henriksen, Associate Professor, BI Norwegian Business School


“Emerging Market Returns from 1900 to 2019”
v/ Elroy Dimson, Professor of Finance, Cambridge Judge Business School