Innkalling til Generalforsamling i NFF

Hvor og når
Fra
mandag 22. mars 2021 17:00
Til
mandag 22. mars 2021 18:00
Sted
Digitalt Møte
Arrangør
NFF
Påmeldingsfrist
22/03/2021 12:00
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Til behandling foreligger (i henhold til vedtektene §5)

Sak

Tema

1. Årsberetning 2020

Årsberetning 2020 er lagt ut på NFFs Internettsider www.finansanalytiker.no

 
2. Regnskap 2020 m/revisors beretning

Regnskap 2020 er lagt ut på NFFs Internettsider www.finansanalytiker.no.

 
3. Rapport fra Etisk komite

Det var ingen saker fra Etisk komité i 2020

rapport fra etisk komité

 
4. Medlemskontingent for 2022

Generalforsamlingen skal hvert år fastsette neste års kontingent.

 

For 2022 foreslår styret følgende kontingent:

Ordinære medlemmer – 1500 kroner

Pensjonistmedlemmer – 600 kroner

Studenter – gratis

Medlemmer i Ung i finans – gratis

 
5. Valg av styreleder og styremedlemmer

Valgkomitéens_innstilling

 
6. Valg av medlemmer til etisk komité

Valgkomitéens_innstilling

 
7. Valg av revisor

Styret fremmer forslag på gjenvalg av Partner Revisjon DA ved partner Nils Frode Johansen for et år.

 
8. Godkjennelse av revisors honorar

Revisor honoreres etter regning.

 
9. Faglige spørsmål av interesse

Det er ikke kommet inn saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen

 

Norske Finansanalytikeres Forening
André Vatsgar
Styreleder