Utsatt – Innkalling til Generalforsamling i NFF

Hvor og når
Fra
mandag 30. mars 2020 17:00
Til
mandag 30. mars 2020 18:00
Sted
NFF, C/o Regus, Filipstad Brygge 1
Arrangør
NFF
Påmeldingsfrist
30/03/2020 12:00
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Til medlemmer i NFF.

Sett i lys av den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i med tanke på COVID 19, har styret i NFF besluttet å utsette generalforsamlingen som skulle finne sted 30.03.2020 kl 17.00.

Generalforsamlingen utsettes inntil styret i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger anser det som forsvarlig å avvikle dette.

Til behandling foreligger (i henhold til vedtektene §5)

Sak

Tema

1. Årsberetning 2019

Årsberetning 2019 er lagt ut på NFFs Internettsider www.finansanalytiker.no

 
2. Regnskap 2019 m/revisors beretning

Regnskap 2019 er lagt ut på NFFs Internettsider www.finansanalytiker.no.

 
3. Rapport fra Etisk komite

Det var ingen saker fra Etisk komité i 2019.

 
4. Medlemskontingent for 2021

Generalforsamlingen skal hvert år fastsette neste års kontingent.

 

For 2021 foreslår styret følgende kontingent:

Ordinære medlemmer – 1400 kroner

Pensjonistmedlemmer – 600 kroner

Studenter – gratis

Medlemmer i Ung i finans – gratis

 
5. Valg av styreleder og styremedlemmer

Valgkomitéens_innstilling

 
6. Valg av medlemmer til etisk komité

Valgkomitéens_innstilling

 
7. Valg av revisor

Styret fremmer forslag på gjenvalg av Partner Revisjon DA ved partner Nils Frode Johansen for et år.

 
8. Godkjennelse av revisors honorar

Revisor honoreres etter regning.

 
9. Forslag til vedtektsendringer

Styrets forslag til vedtektsendringer vedlegges.

 
10. Faglige spørsmål av interesse

Det er ikke kommet inn saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen

 

 

Norske Finansanalytikeres Forening
André Vatsgar
Styreleder