Klimarisiko for norsk næringsliv – det kan bli verre enn du tror

Hvor og når
Fra
mandag 18. mars 2019 08:30
Til
mandag 18. mars 2019 09:30
Sted
Felix Konferansesenter
Arrangør
NFF
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Priser
Medlem: 350,-
Ikke medlem: 750,-
Studentmedlem: Gratis
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Thomas Ekeli, sjeføkonom, Folketrygdfondet
Kjetil Rimstad, AFA, partner EY
Hanne Thornam, leder for klima- og bærekrafttjenester EY Norge

Klimarisikoutvalget la for en tid tilbake frem sin rapport NOU 2018: 17 klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Finansdepartementet har sendt rapporten på høring, med svarfrist 18. mars.

NFF vil i dette frokostmøtet sette fokus på finansiell risiko knyttet til klimaendringer. Risikoen er vanskelig å analysere selv for et gitt klimascenario som en økning i temperaturen på 1,5 eller 2,0 grader. Realiteten er at disse punktestimatene på temperaturøkninger er sannsynlighetsfordelinger med lange haler til høyre. Sannsynligheten for at utfallet blir vesentlig dårligere er ikke ubetydelig.

Thomas Ekeli, som ledet sekretariatet for Klimarisikoutvalget, vil snakke om klimarisiko fra et makroøkonomisk perspektiv

Deretter vil Kjetil Rimstad og Hanne Thornam komme med noen betraktninger rundt

  • Hva vil kunne være vesentlig for norske selskaper å kommunisere til investorer om klimarisiko
  • Trender innen klimarisikorapportering


Møteleder: Annie Bersagel, AFA, Porteføljeforvalter ESG, Folketrygdfondet