NFF-webinar: Likviditetsutfordringer i det nordiske obligasjonsmarkedet og Statens Obligasjonsfonds rolle i det norske markedet

Hvor og når
Fra
tirsdag 26. mai 2020 14:00
Til
tirsdag 26. mai 2020 15:00
Sted
Zoom Webinar
Arrangør
NFF
Påmeldingsfrist
26/05/2020 14:00
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

NB: webinaret er helt fulltegnet! Vi vil derimot sende ut opptak av webinaret i etterkant. 

Klikk her for å se opptak av webinaret 

Kredittobligasjonsmarkedet i Norden falt kraftig i mars, i likhet med de fleste andre markeder, ettersom land etter land stengte ned for å unngå Koronaviruset. Samtidig falt likviditeten kraftig i stort sett hele obligasjonsmarkedet, fra pengemarkedet til high yield. Det var også svært dårlig likviditet i blant annet FX og renteswap-markedet. Sentralbankene kom derimot raskt på banen og tilførte store volum av likviditet, som etter hvert har bedret situasjonen. I mars ble også Statens Obligasjonsfond gjenopprettet, og er nå operativ for å støtte opp i markedet.

NFFs obligasjonskomité inviterer til webinar for å belyse hva som skjedde i mars, og for å diskutere likviditetsutfordringene i markedet. Vi vil også gjøre oss noen tanker om hvilke tiltak og støtteordninger som har fungert og hvilke som ikke har fungert i like stor grad. Videre ser vi på hvilken rolle Statens Obligasjonsfond (SOF) spiller og om SOF bør blir et permanent institutt i det norske markedet. Til slutt diskuterer panelet om det finnes andre tiltak som kunne ha løst likviditetsutfordringene vi opplevde i mars og i fremtidige kriser. Vi oppfordrer publikum til å delta i debatten.

Innledere:

Thomas Eitzen SEB NFF  

Thomas Eitzen, Head of Credit Strategy, SEB Markets

Lars Tronsgaard Portføljeforvalter – Renter, Folketrygdfondet (og representant for SOF)

Morten Steinsland, Porteføljeforvalter og Head of Fixed Income, Alfred Berg

Klikk her for å melde deg på webinaret

Etter registrering mottar du en epost med informasjon om hvordan du deltar.

Webinaret er gratis, med begrenset antall plasser.