Ny midlertidig norsk rekonstruksjonslov med NHH-professor Karin Thorburn

Hvor og når
Fra
tirsdag 12. mai 2020 10:00
Til
tirsdag 12. mai 2020 11:00
Sted
Zoom Webinar
Arrangør
NFF
Påmeldingsfrist
12/05/2020 10:00
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Klikk her for å se opptak fra webinaret (Youtube)

Klikk her for å se presentasjonen fra webinaret (PDF)

I april 2020 vedtok Stortinget en midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbruddet av covid-19. Hovedformålet med loven er å redusere risikoen for konkurs i ellers levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale forhold er lønnsomme i større grad kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres.

Webinaret trekker frem generelle prinsipper som karakteriserer en god konkurslov, og diskuterer norsk konkurslov og midlertidig rekonstruksjonslov på bakgrunn av disse prinsippene.

 

Karin Thorburn er professor ved institutt for finans på NHH og professor II ved The Wharton School of University of Pennsylvania, USA. Hennes forskning fokuserer på konkurs og restrukturering av selskaper, i tillegg til andre felt som oppkjøp, børsnoteringer, eierskapsstyring, private equity og miljøansvarlige investeringer. Hun sitter i en rekke styrer, deriblant SEB Investment Management AB, Maritime & Merchant Bank ASA,og Global LNG Services AS.

Hun var tidligere professor på den anerkjente Tuck School of Business at Dartmouth College i USA, der hun fortsatt foreleser regelmessig.