Fordypningsstudium i corporate finance

Studiet i corporate finance gir deg fordypning i en rekke strategiske problemstillinger som valg av kapitalstruktur, oppkjøp og fusjoner, finansielle restruktureringer, aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, og private equity. Corporate governance og investorbeskyttelse er også sentrale temaer.

Studiet er et samarbeid mellom NFF og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Corporate finance-studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Teori og caser er hovedfokus på studiesamlingene. Gjennom arbeid med caser utvikler du kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, og evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom. AFA-kandidater vil ved kombinasjon av AFA og bestått fordypningsstudium i corporate finance tildeles en MBA med spesialisering i finans fra NHH. 

Praktisk informasjon

Studiestart: 16. september 2020
(3 timers digital undervisning)

Opptak
– Søknadsfrist: 10. august 2020
– Fortløpende opptak.
– Første opptaksmøte 5. juni 2020

Studieinformasjon
– Første samling på Solstrand Hotel&Bad 5.-11. oktober 2020
– Undervisningssted: Bergen og Oslo
– Studiet går over ett semester, til sammen åtte og en halv undervisningsdager fordelt på to samlinger
– Studieavgift NOK 65.000

Temaer i corporate finance-studiet

  • Eierstyring
  • Utforming av finansielle kontrakter
  • Private equity finansiering
  • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner
  • Valg av kapitalstruktur
  • Insentiver og avlønning
  • Konkurslovens betydning for finansieringen