Fordypningsstudium i corporate finance

Studiet i corporate finance gir deg fordypning i en rekke strategiske problemstillinger som valg av kapitalstruktur, oppkjøp og fusjoner, finansielle restruktureringer, aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, og private equity. Corporate governance og aktiv eierstyring er også sentrale temaer.

Studiet er et samarbeid mellom NFF og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Corporate finance-studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister, journalister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Studiet er intensivt, teoridrevet og casebasert, der du utvikler kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, og evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom.

Praktisk informasjon

  • Søknadsfrist: 24. april 2021
  • Studiestart: 15. august
  • Studiet går over et semester, der 1. samling går over seks dager på Solstrand (utenfor Bergen), og en avsluttende samling som går over to dager (Oslo).

Temaer i corporate finance-studiet

  • Eierstyring og interessekonflikter
  • Utforming av finansielle kontrakter
  • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner
  • Valg av kapitalstruktur
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Restrukturering
  • Konkurslovens betydning for finansieringen