Fordypningsstudium i porteføljeforvaltning

Fordypningsstudiet i porteføljeforvaltning er et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og NFF. Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess. Studiet er egnet for deg som har behov for oppdaterte metoder, teknikker og strategier innenfor moderne porteføljeforvaltning. Søknadsfrist er 15. november.

Norge har som nasjon blitt en stor kapitalforvalter, og en konsekvens av dette er at porteføljeforvaltning har blitt et område i sterk vekst.

En stadig større del av vår nasjonalformue er investert i finansielle aktiva gjennom Statens pensjonsfond utland. Samtidig har vi som individer fått mer ansvar for forvaltning av egne pensjonsmidler. Den offentlige debatten preges dermed av fokus på investeringsvalg, rentenivå og avkastning. Dette stiller krav til kompetansen vi trenger til å evaluer hva som er god porteføljeforvaltning, og jobben porteføljeforvalterne gjør fremover blir viktigere enn noensinne.

Fordypningsstudiet i porteføljeforvaltning er et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og NFF. Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Målgruppe

Studiet er egnet for deg som har behov for oppdaterte metoder, teknikker og strategier innenfor moderne porteføljeforvaltning. Målgruppen er porteføljeforvaltere, finansanalytikere, meglere, personer innenfor risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi, samt personer som gjør vurderinger av eller innkjøp av forvaltningstjenester, yter avansert porteføljerådgivning eller har ansvar for bransjeregulering.

Program og faglig innhold

Studiet er organisert i fire helgesamlinger (fredag-søndag) samt en avsluttende dag til diskusjon av fagoppgave.

Oversikt over samlingene

Målsetningen med 1. samling er å øke forståelsen for egenskapene til de ulike aktivaklassene, som aksjer, renter, og investeringsalternativer som eiendom, hedgefond og infrastruktur.

2. samling fokuserer på grunnleggende parametre og premisser som bør legges til grunn for å fastlegge en investeringsstrategi, herunder risikoanalyser og risikoforståelse.

3. samling går nærmere inn på de viktige beslutningene i en investeringsstrategi, som balansegangen mellom aktiv og passiv forvaltning både for aksjer og renteinvesteringer. Denne samlingen ser også på den risiko- og kostnadsmessige betydningen av rebalansering av forvaltningsporteføljen etter større markedsendringer, herunder bruken av derivater.

4. samling presenterer sentrale juridiske rammevilkår og etiske problemstillinger for kapitalforvaltningsvirksomhet. Samlingen vil også komme inn på ulike former foraltningen organiseres på, herunder utvelgelse av eksterne forvaltere.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom. AFA-kandidater vil ved kombinasjon av AFA og bestått fordypningsstudium i porteføljeforvaltning tildeles en MBA med spesialisering i finans fra NHH. 

NFF tildeler tittelen Autorisert Porteføljeforvalter.

Søknadsfrist og studieavgift

Oppstart: 8. januar 2021
Undervisningssted: Oslo

Søknadsfrist: 15. november 2020.
Søknadsskjema finner du på NHHs nettsider om studiet

Studieavgiften: NOK 65.000
(Inkluderer dagpakker på konferansehotell i Oslo. I tillegg kommer semesteravgift til studentsamskipnaden (NOK 590 pr semester), pensumlitteratur (ca. NOK 2.000) og eventuelle reisekostnader.)

Forelesere

 • Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet
 • Trond Døskeland, NHH
 • Espen Erlandsen, Finansdepartementet
 • Ole Gjølberg, NMBU
 • Thore Johnsen, NHH
 • Knut N. Kjær
 • Jørn Gunnar Kleven, Eidsiva Energi AS
 • Øistein Medlien, Grieg Investor
 • Aksel Mjøs, NHH
 • Magnus Riiber, Oslo Pensjonsforsikring
 • Fransisco Santos, NHH
 • Kristian Semmen, SpareBank1 Markets

Listen av forelesere er ikke fullstendig. Det tas forbehold om endringer.

Vurderingsform/eksamen

En gruppebasert fagoppgave er studiets vurderingsform/eksamen. Den skrives i grupper á 3-4, og presenteres og diskuteres i en egen samling. Oppgaven vurderes til bestått/ikke-bestått.