Siste søknadsfrist for årets AFA-studium er 1. juni

AFA-studiet har i år et fortløpende opptak, og der er åpent for søknader frem til 1. juni. AFA-studiet er et studium som gir deg både stort faglig utbytte og karrierefremmende muligheter. Studiet tilbys i samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og NFF og fullført studium gir autorisasjon som Autorisert Finansanalytiker (AFA) og Certified European Financial Analyst (CEFA). Klikk her for mer informasjon.
afa studiet autorisert finansanalytiker

AFA-studiet har i år et fortløpende opptak, med 1. juni som siste frist for å søke.

Autorisert Finansanalytikerstudium gir deg Norges mest oppdaterte og dekkende kompetanse på finans. Studiet gir både faglig bredde og dybde, og kombinerer faglig akademiske tyngde og bidrag fra ledende praktikere.

Studiet tilbys i samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Norske Finansanalytikeres Forening og fullført studium gir autorisasjon som Autorisert Finansanalytiker (AFA) og Certified European Financial Analyst (CEFA).

Undervisningen skjer i engasjerende samlinger sammen med en mangfoldig studentgruppe som gir en engasjerende og utfordrende læringsprosess. Studentene rekrutteres fra alle sider av markedene, investorer, styresmakter og andre med interesse for faglig oppgradering i finansanalytiske emner.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og om selve studiet.