Internasjonalt samarbeid

The European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)

NFF er medlem i den europeiske finansanalytikerføredasjonen EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies).

EFFAS har gjennom mange år vært vår viktigste internasjonale samarbeidspartner. Blant annet er AFA-studiet akkreditert av EFFAS – og AFA-kandidater blir tildelt CEFA tittelen (Certified European Financial Analyst).

Foruten opplæring, beskjeftiger organisasjonen seg blant annet med regnskapsspørsmål, etikk og lobbying mot EUs ulike kommisjoner som har saker inn mot finansmarkedene. NFF er representert i ”Commission on Financial Reporting" (CFR).

effas.com

Global Investment Performance Standards® (GIPS)

GIPS® er en global standard for forvalteres beregning og presentasjon av investeringsresultater som er utgitt av the CFA Institute. Standarden er innført i 46 land, med over 1700 organisasjoner som oppfyller GIPS-kravene. NFF har et faglig samarbeid med CFA om GIPS, og vi er nasjonal sponsor for GIPS-standarden. Jørn Gunnar Kleven er Norges representant i GIPS EMEA RTS.