Etikk i NFF

Themis gresk gudinne som holder to vekter

Finansnæringen er avhengig av tillit og troverdighet for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag og dette krever systematisk fokus på etikk og forretningsskikk. NFFs generalforsamling har vedtatt etiske regler som våre medlemmer plikter å ha kjennskap til og overholde. Dette gjelder også for AFA-kandidater som ikke er medlemmer i NFF.

De etiske reglene ble vedtatt på NFFs generalforsamling i 1999, og ble revidert i 2001, 2004 og 2014.

NFFs etiske regler


NFFs etiske komite 

Våre etiske regler forvaltes av NFFs etiske komite, som også behandler eventuelle saker. Komiteen består av:

  • Filip Truyen (L)
  • Christin E. Bøsterud
  • John Giverholt
  • John Harald Henriksen
  • Erik Mamelund
  • Nigel Wilson
  • Tone Østensen
  • Charlotte Østergaard

Saker som er behandlet av NFFs etiske komite vil forløpende bli offentliggjort på våre nettsider og vedtakene blir liggende offentlig i tre måneder. Man kan også få tilgang til vedtak ved henvendelse til NFFs sekretariat.


NFFs Etiske bud