Publikasjoner

NFF utgir noen publikasjoner og har for tiden følgende publikasjon for salg

Recommendations & Financial Ratios 2015 - Nordic Edition - kr 450,-

Anbefaling til konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet - versjon 4.0 (januar 2020)

Recomended Conventions for the Norwegian Certificate and Bond Markets - version 4.0 (February 2020)

Andre tilgjengelige publikasjoner som kan fås tilsendt på forespørsel er:

Beregning og justering av historiske tall pr. aksje (1994)