Renteanalytikerkurs

NFF arrangerer det velrenommerte renteanalytikerkurset om analyse og forvaltning av renteinstrumenter. Kurset er et fordypningsstudium i finansielle emner, med mål om å gi deltakerne en solid oppdatering i renteteori med vekt på obligasjonsmarkedet, både teori og praksis.

Målgruppen for studiet er deg som arbeider med og har behovet for å forstå kompleksiteten i rentemarkedet og som til daglig arbeider med problemstillinger innenfor temaet.

Kurset er fordelt i to hoveddeler. Del 1 består av basiselementer og metodelære, mens del 2 består av forvaltning. Kurset har fire samlinger som arrangeres i tredagers helgesamlinger (fredag, lørdag og søndag). Hver del avsluttes med en firetimers eksamen. I tillegg skal det innleveres en skriftlig, gruppebasert fagoppgave. Det krever aktivt engasjement og deltakelse både på samlinger og i hele perioden, da kurset er omfattende.

Ved bestått kurs utstedes vitnemål og diplom, og NFF tildeler tittelen NFF Renteanalytiker.

Opptakskrav og forkunnskaper

Antall kursplasser er 30. Kurset er i prinsippet åpent for alle, men det poengteres at gode kunnskaper i og forståelse for matematikk og statistiske metoder er nødvendige forutsetninger for å få et godt utbytte av kurset. Kjennskap til rentemarkedet i sin alminnelighet er også en forutsetning. Formell utdannelse bør som et minimum tilsvare en Bachelorgrad i økonomiske fag. Det kan likevel være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med relevant erfaring.

Forelesere

 • Anders Buvik, DNB Markets
 • Gernot Doppelhofer, NHH
 • Jo Forfang, Nordic Trustee
 • Christian Heggen, DNB Markets
 • Svein-Arne Persson, NHH
 • Pål Ringholm, SpareBank 1 Markets
 • Frede Rognlien, SEB
 • Børge Rogstad, DNB Markets
 • Kristian Semmen, SpareBank 1 Markets
 • Gry Evensen Skallerud, Finanstilsynet
 • Didirk Thrane-Nielsen, PwC
 • Lars-Erik Aas, Danske Bank

Praktisk informasjon

Oppstart: 29. november 2019
Studiested: Oslo
Studieavgift: NOK 47.000 + NOK 2.500 i faglitteratur
Annet: Studiet går over to semester, totalt 12 dager fordelt på fire helgesamlinger

Faglig innhold - Del I

Basiselementer – metodelære

 • Makroøkonomi
 • Obligasjonsteori
 • Finansielle instrumenter I
 • Risiko

Kursplan

 • Forhold som påvirker renten
 • Forståelse for pengepolitikk i Norge og utlandet
 • Sammenhengen mellom renter, valutakurser og inflasjon
 • Kredittsyklusene
 • Grunnleggende om obligasjoner og sertifikater
 • Risikobegrep – Obligasjoner
 • Rentens terminstruktur
 • Swapper
 • Futures
 • Opsjoner
 • Risikostyring

Faglig innhold - del II

Forvaltning

 • Finansielle instrumenter II
 • Kredittrisiko
 • Motpartsrisiko
 • Renterisikostyring
 • Forvaltning fra et finansieringsperspektiv
 • Forvaltning fra et investeringsperspektiv
 • Regnskapsregler
 • Solvency II
 • Institusjonelle forhold og adferdsregler

Kursplan

 • Renteprodukter
 • Valutaprodukter
 • Kredittrisiko
 • Obligasjoner med kredittrisiko
 • Kredittderivater
 • Finansielle instrumenters behandling i regnskapet
 • Porteføljesammensetning
 • Ulike strukturer basert på renteinstrumenter
 • Risikovurdering
 • Forvaltning og finansieringsmetodikk
 • Adferdsregler – etikk