Vinnere av Stockman-prisen 2020

23. september var det tid for utdeling av Stockman-prisen for trettitredje året på rad. Gjensidige og Borregaard var vinnere i henholdsvis åpen klasse og klasse for mindre og mellomstore selskaper. I tillegg vant Yara pris for beste IR-team. NFF gratulerer!

Oslo, 23. september 2020

Stockman-prisen har i over tretti år blitt delt ut til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljøer og aksjonærer, og som utgir de beste års- og delårsrapportene basert på beste finansanalytiske prinsipper.

Gjensidige vinner årets pris for åpen klasse og Borregaard går til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper. Yara International får også pris for beste IR-team.

Stockman er markedets egen pris
Stockman-prisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus og Norges største investorer, samt fra NFFs medlemmer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra NFFs Stockman-komité, som kårer en vinner. 

En egen Stockman-komité går igjennom forslagene. Det legges spesiell vekt på følgende kriterier:

 • Rapportering:
  • Årsregnskap og noter, styrets beretning
  • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter
  • Delårsrapportering og resultatpresentasjoner
  • Selskapspresentasjoner (inkl CMD)
  • Hjemmeside
 • Strategi
  • Miljø- og samfunnsansvar
  • Eierstyring og selskapsledelse
  • Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling
  • Finansielle mål og utbyttepolitikk
 • Ledelse
  • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk
  • Håndtering av viktige ad-hoc nyheter
  • Åpen troverdig og konsistent informasjon
  • Likebehandling av markedsaktørene

Gjensidige scorer på likebehandling
Det er første gang Gjensidige vinner prisen i åpen klasse. Virksomheten scorer høyt på likebehandling av markedsaktørene, tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling, finansielle mål og utbyttepolitikk, samt årsregnskap med noter og styrets beretning.

Borregaard er en gjenganger
Borregaard går til topps for andre gang i klassen for mindre og mellomstore selskaper. De scorer høyt på tilgjengelighet på nøkkelpersonell, likebehandling av markedsaktørene, åpen, troverdig og konsistent informasjon samt miljø- og samfunnsansvar. Borregaard vant også åpen klasse i 2017.

Yara for beste IR-team
Yara International vinner pris for beste IR-team.


Etter første gjennomgang av kandidatlisten gikk følgende selskaper til finalen – i alfabetisk rekkefølge:

Åpen klasseMindre og mellomstore selskaper
Aker BPBorregaard
DNBFjordkraft
GjensidigeNordic Semiconductor
Yara

Se liste over tidligere vinnere av Stockman-prisen her.

Lerøy er årets forbedringskandidat
Markedet foreslår også kandidater som de ser kan ha et forbedringspotensial i sin kommunikasjon med finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. I 2020 er det Lerøy som er årets forbedringskandidat. Hensikten med denne delen av avstemmingen er å gi et kollektivt innspill fra investormarkedet om at selskapets IR-arbeid kan forbedres.

Forbedringskandidaten mottar et notat fra to erfarne analytikere som følger selskapet, med deres vurderinger av forslag til mulige forbedringer. Analytikerne har i år lagt vekt på behovet for tydeliggjøring av langsiktig strategi, kommunikasjon med markedet når estimatene ligger langt unna rapporteringsnivå, bedre guiding for faktorer som selskapet har kontroll over, samt behov for mer IR-kapasitet som kan sikre bedre respons.


NFFs Stockman-komité består av:
- Hild F. Kinder, KinderStiff Consulting (leder)
- Håkon Astrup, DNB Markets
- Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet
- Ole E. Dahl, Arctic Fund Management
- Sigmund Ellingbø
- Truls Evensen, Permian
- Preben Rasch-Olsen
- Henriette Trondsen, Arctic Securities


Kontaktpersoner:
Hild F. Kinder, KinderStiff Consulting
Adm. dir. NFF Mette Lindbæk, tlf: 47010660