Medlemskap

Som medlem i Norske Finansanalytikeres Forening får du tilgang til det siste innenfor fagkompetanse i finansnæringen. Vi arrangerer jevnlig seminarer om relevante temaer i tillegg til våre mange studier og kurs, herunder det svært anerkjente AFA-studiet samt kurs i bærekraft i finans.

Medlemskap i Norske Finansanalytikeres Forening er personlig og det må sendes søknad om opptak. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdanning og relevant yrkespraksis samt erklæring om aksept av foreningens etiske regler.


* Studentmedlemskap forutsetter at man er student ved studium som ved endt studium kvalifiserer til medlemskap (studentmedlemskap maksimum fire år).
* Pensjonistmedlemskap forutsetter tidligere ordinært medlemskap. 
** For innmelding etter 1. november betales kontingent for det påfølgede året.

Medlemskontingent NFF

Ordinær medlem: NOK 1500 per år.

Pensjonistmedlemmer: NOK 600

Studentmedlemmer: Gratis medlemskap under studietiden. Studenter deltar gratis på foreningens arrangementer

Prøvemedlemskap: Gratis medlemskap i studietiden ved deltakelse på lengre studieløp i regi av NFF og samarbeidsstudier NFF/NHH. Deltar på foreningens arrangementer på samme vilkår som ordinære medlemmer

Kriterier for medlemskap

  • Bachelor i økonomi og administrasjon eller andre økonomiske fag
  • Annen relevant utdanning på bachelor- eller masternivå

og/eller

  • Relevant arbeid innenfor kapital- eller finansmarkedet