Om oss

Norske Finansanalytikeres Forening arbeider for å sikre god fagkompetanse og kompetanseutvikling i finansnæringen i Norge. Foreningen har som mål å være Norges fremste uavhengige kompetansemiljø innenfor finans og det naturlige bindeleddet mellom akademia og næringen. Vi legger stor vekt på å utvikle opplæringstilbud til medlemmer og andre for å bedre kompetanse til aktørene i det norske kapitalmarkedet.

Aktiviteter i NFF

NFF tilbyr en rekke arrangementer og kurs i egen regi og studier i samarbeid med NHH.

Foreningen ble stiftet i 1968 og vi har ca 1200 medlemmer, som arbeider i en rekke ulike roller innenfor finans, investeringer, analyse og kapitalmarked. I tillegg har vi medlemmer som arbeider i andre profesjoner, som advokater, konsulenter og andre virksomheter som har en tilknytning til finans.

NFFs formål er å bidra til:
-  Allmenn forståelse av kapitalmarkedenes funksjon og betydning for norsk økonomi.
- Høy standard på analysearbeid som utføres i næringen og fremme god håndtering av informasjon fra utsteder
- Gode rammebetingelser og et vel fungerende kapitalmarked
- Et høyt etisk nivå i finansanalyse, i forvaltning, ved rådgivning og ved omsetning av finansielle instrumenter 

NFF utarbeider også anbefalinger og normer for verdipapirmarkedet og er høringsinstans i mange sammenhenger.  

NFF er medlem i

Velkommen til NFF!