Fordypningsstudium i bærekraftig finansiell analyse

Norges Handelshøyskole og Norske Finansanalytikers Forening inviterer til et helt nytt fordypningsstudium i bærekraftig finansiell analyse. Målet er å skape forståelse for hvordan bærekraftsinnsikt best inkluderes i finansiell analyse av selskap og investeringsporteføljer. Der tradisjonell finans har fokus på finansiell verdsettelse, inkluderer bærekraftig finans både risikoer og muligheter i utvidede analyser som inkluderer ESG. I tillegg ønsker investorer og eiere å ta et utvidet ansvar gjennom sine investeringer.

Studiet gir en dypere forståelse for dilemmaer som påvirker finansiell analyse i møte med bærekraft. Det er samtidig et praktisk og anvendbart studium, med vekt på konkrete metoder og ferdigheter for å kunne inkludere bærekraftsdimensjonene i velbegrunnede finansielle analyser. Studiet fanger også opp informasjonsutfordringene knyttet til bærekraft, både er relevant informasjon vanskelig å hente inn, og kvalitet og sammenlignbarhet lider under manglende standardisering i et felt i rivende utvikling.  

Målgruppe

Studiet er aktuelt for investorer, analytikere, porteføljeforvaltere, økonomiledere, revisorer, rådgivere, journalister, forretningsjurister, ansatte som arbeider med rating eller tilsyn, og alle andre som trenger kunnskap og ferdigheter i hvordan bærekraft skal integreres i finansfaglige vurderinger. Studiet retter seg særskilt til norske og skandinaviske deltagere.

Det forutsettes at søkeren har grunnleggende kjennskap til bærekraft i en finansiell sammenheng. Om du mangler denne kjennskapen, anbefaler vi NFFs eget kurs i bærekraftig finans, som gir en innføring i temaet bærekraftig finans med fokus på ESG.

Program og faglig innhold

Studiet er organisert i tre deler. Den første delen fokuserer på aktuelle bærekraftsutfordringer og bærekraftige forretningsmodeller, materialitetsanalyser og bærekraftig rapportering. Del to integrerer bærekraft i finansiell verdsettelse med utgangspunkt i tradisjonelle verdsettelsesmodeller. Tredje del fokuserer på hvordan bærekraft best inkluderes i porteføljeforvaltning, både på overordnet nivå og for de viktigste aktivaklassene. Studiet avrundes ved at deltagerne utarbeider gruppebaserte fagoppgaver av egne, bærekraftsrelaterte tema, og presenterer og drøfter disse.

1. samling: 15. - 17. oktober 2020

 • Introduksjon til bærekraftige forretningsmodeller
 • Materialitetsanalyser, bruken av dem og utfordringene knyttet til dem
 • Integrert rapportering, regelverk, normer og generelle informasjonsutfordringer
 • Verdsettelse der de materielle ESG-dimensjonene er hensyntatt

2. samling: 12. - 14. november 2020

 • Forvaltning av andre aktivaklasser med et bærekraftsperspektiv, primært renteinstrumenter og eiendom
 • Overordnet gjennomgang og forberedelser til fagoppgavearbeidet.

3. samling, 12. - 13. februar 2021

Samlingen vil i sin helhet benyttes til å diskutere prosjektoppgavene/fagoppgavene. Hver gruppe presenterer sin oppgave og forbereder diskusjon av en annen gruppes oppgave. Bærekraftig finans er et komplekst tema som krever velbegrunnede avveininger, derfor er det særlig viktig med gode, kunnskapsbaserte diskusjoner.

Om fagoppgaven

Fagoppgaven skal integrere og anvende kunnskap fra samlingene og benytte denne på et konkret prosjekt, så som verdsettelse av et selskap eller et finansielt instrument, porteføljekonstruksjon, porteføljeanalyse, eller andre tema som i vesentlig grad inkluderer bærekraft i enten verdsettelsen eller i vurdering av porteføljer. Fagoppgavene presenteres i plenum på siste samling, og blir gjenstand for en grundig diskusjon.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Neste kull planlegges til høsten 2021, med oppstart i oktober.

Mer informasjon kommer.

Forelesere

 • Annie Bergsagel, Folketrygdfondet
 • José Albuquerque de Sousa, NHH
 • Ulf Erlandsson
 • Kristin Holth
 • Are Jansrud, Sparebank1 Østlandet
 • Sveinung Jørgensen, NHH
 • Aksel Mjøs, NHH
 • Linda Nøstbakken, NHH/SSB
 • Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH
 • Ibrahim Pelja, NHH
 • Kjetil Rimstad, EY
 • Roger Strevens, Wallenius Wilhelmsen
 • Laurens Swinkels, Robeco SAM
 • Isabelle Juillard Thompsen, Gjensidigestiftelsen
 • Hanne Thornam, EY
 • Christopher Wright, NBIM

Vurderingsform/eksamen

En gruppebasert fagoppgave er studiets vurderingsform/eksamen. Den skrives i grupper på 3-4 personer, og presenteres og diskuteres i en egen samling. Oppgaven vurderes til bestått/ikke-bestått.

Studieinformasjon 2020

Samling 1: 15.-17. oktober 2020 på Hoel Gård

Samling 2: 12.-14. november 2020 på Hoel Gård

Samling 3: 12.-13. februar 2021 på Lysebu

Studieavgiften er NOK 70 000. I tillegg kommer pensumlitteratur, reisekostnader og opphold på Hoel Gård og på Lysebu Hotel (opphold i internat, ca NOK 12 000).

Hoel gård

Lysebu Hotel