Generalforsamling 15.06.2020

Til medlemmer i NFF. I lys av Covid19-tiltakene ble NFFs generalforsamling utsatt. Ny dato blir 15. juni 2020 kl. 17.00-18.00. Det er ikke besluttet om generalforsamlingen avvikles tradisjonelt vis i NFFs lokaler, eller digitalt. NFF vil følge helsemyndighetenes anbefalinger og ta en beslutning når nye retningslinjer er på plass. Vi vil deretter gi beskjed så raskt som mulig.

Til medlemmer i NFF. I lys av Covid19-tiltakene ble NFFs generalforsamling utsatt.

Ny dato blir 15. juni 2020 kl. 17.00-18.00.

Det er ikke besluttet om generalforsamlingen avvikles tradisjonelt vis i NFFs lokaler, eller digitalt. NFF vil følge helsemyndighetenes anbefalinger og ta en beslutning når nye retningslinjer er på plass. Vi vil deretter gi beskjed så raskt som mulig.